Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό 8 – 2,5 ετών!

Παιδικό

Παιδικό 2,5 – 4 ετών!

Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο 4 – 6 ετών!